Valutahandel

> Valutahandel

Historia

Valutahandels historia går faktiskt inte så långt bak i tiden som man egentligen kan tro.

Från den allra första början så var det endast ett sätt att försöka underlätta internationell handel med både varor och tjänster. Kort därefter började allt fler handels- och affärsmän inse att även själva valutan i sig kunde vara en lukrativ sysselsättning. Efter detta hade bollen satts i rullning och valutahandeln var ett känt faktum. Idag är det fortfarande väldigt populärt att handla med just valutor eftersom att man kan tjäna en hel del pengar om man lyckas köpa och sälja vid precis rätt tillfälle.


Annons:


Tack vare den extremt snabba teknologiska utveckling som vi idag står mitt uppe i så har det också blivit oerhört mycket enklare att kunna handla med olika valutor. Internets enorma genomslag har rivit muren mellan lekmän och vad som då var finansvärldens och alla storbankers interna marknad. Så fort internet började sprida sig till allt fler människor under 90-talet så växte också en helt ny marknad fram. En marknad där det inte spelar någon roll vem du är utan du kan fritt handla med valutor oavsett om du är en privatperson, ett företag eller en bank, eller om du är en finansman.

Snart började människor i alla åldersgrupper och samhällsklasser att börja handla med all världens valuta med en ordentlig vinst i sikte. När det började slå igenom så var det tyvärr väldigt svårt att hänga med i valutakurserna då de gamla modemuppkopplingarna inte riktigt kunde hinna med att uppdatera siffrorna i realtid. Men i takt med att bredbandet och den moderna fibern växte fram så ökade därmed också intresset för valutahandeln eftersom att det nu var möjligt att sitta hemma i sitt eget hus och samtidigt kunna se exakt hur kurserna rör sig i realtid på sin egen dator. Många privatpersoner kunde nu handla helt fritt utan någon som helst hjälp av banker eller rådgivare. Detta ledde också till att väldigt många människor faktiskt lyckades göra sig en ordentlig vinst. En annan anledning som har lett till att valutahandel har blivit så pass populärt är att det faktiskt inte krävs några särskilda förkunskaper. Det är ganska enkelt att skapa sig en bild av hur det faktiskt fungerar men det gäller trots detta att ändå ha ett litet sinne för spel och våga satsa lite pengar samtidigt som det krävs lite sunt förnuft för att inte gå med förlust. Här har det alltså skett ett ordentligt maktskifte eftersom att vem som helst kan börja handla med valuta till skillnad från förr i tiden när det endast var storbankerna som ens hade tillgång till den här marknaden.

Fakta om valutahandeln

Valutahandel är precis som namnet antyder transaktioner med olika typer av valutor. Man växlar helt enkelt pengar från ett lands valuta till en annan. Många av de personer som idag handlar med valuta brukar försöka med att växla en viss valuta till en annan för att därmed kunna göra en vinst beroende på vad de olika valutorna är värda. Eftersom att valutorna går upp och ned hela tiden så finns det alltså utrymme för att faktiskt kunna göra en ordentlig vinst. Det är dock inte helt lätt eftersom att det verkligen gäller att köpa när värdet är som lägst för att sedan sälja när man tror att värdet har nått så högt upp det bara kan. Ett vanligt exempel på just detta är den amerikanska dollarn (USD) som under en lång period låg omkring 10 svenska kronor för att sedan sjunka kraftigt ner till 5 kronor. Vid det här tillfället var det väldigt många som passade på att växla in mycket pengar till dollar för att kunna spara och sälja när dollarn sedan skulle gå upp igen. Precis så blev det och det var väldigt många människor som lyckades göra sig en ordentlig vinst när dollarn sedan steg igen.

Den etablerade valutamarknaden är utan något som helst tvivel den absolut största marknaden idag både vad gäller den dagliga volymen men också vad gäller det totala antalet köpare. Marknaden är idag öppet dygnet runt fem dagar i veckan och har en daglig totalvolym på omkring 1,9 biljoner dollar enligt de senaste rapporterna. Utöver att vara den absolut största marknaden i världen så är det faktiskt också den mest spännande marknaden. Kurserna är i konstant rörelse och det är extremt svårt att förutse vad som kommer att hända bara inom den närmsta timmen. Detta har blivit ett väldigt nervkittlande spel som har lyckats att engagera människor över hela världen att ta del i den stora handeln.

Att faktiskt börja att sätta sig in i valutahandel är inte alls särskilt svårt och kräver inte någon nämnvärd uppoffring av tid. Självklart kan man sitta hela dagarna och följa kurserna konstant om man nu skulle vilja göra det men det är verkligen inget krav. Det lättaste är att ha en dator som är igång hela tiden så att man kan gå och kolla kurserna så ofta som man vill. Tack vare våra moderna bredband så kan man utan några som helst problem följa kurserna i realtid och därmed lättare kunna köpa och sälja valutan vid rätt tillfälle.Säkerheten i valutahandeln

Själva principen i hur valutahandeln fungerar är väldigt enkel trots att det vid första anblick kan se väldigt krångligt ut. Om handlaren vill sälja sin valuta så behöver man i princip bara trycka på SELL vilket man ofta gör om man ser att den valutan man har är på väg att sjunka. Vill man istället köpa en valuta som har sjunkit ordentligt och sedan stannat så trycker man helt enkelt på BUY. Det ligger alltså ingen speciellt vetenskap bakom detta utan det räcker med att man har koll på de begrepp som används samt att man också har pengar att satsa. Det som är väldigt viktigt att tänka på är man aldrig under några omständigheter ska satsa pengar som man inte har råd med att förlora.

Att handla med pengar innebär självklart alltid en viss risk och därför är det bra om man har läst på så mycket som möjligt innan man ger sig in och börjar satsa pengar. Det är också väldigt viktigt att du kan avsätta den tid som krävs så att man inte börjar satsa en massa pengar som man sedan inte har tid att förvalta. Det kan vara bra att alltid ha i åtanke att risken alltid finns att kursen växlar så pass snabbt att du faktiskt kommer att göra en ordentlig förlust. Av just den anledningen så ska man aldrig satsa mer än vad man har råd att förlora.

Olika valutor

På den idag väldigt etablerade valutamarknaden finns det tillgång till all världens olika valutor men det finns några särskilda valutor som är lite mer populära än andra.

Först och främst har vi den mycket välkända dollarn som skapades under 1913 i den så kallade Federal Reserve Act som också kallas för the Fed vilket är en typ av avtal som reglerar den stora centralbanken samt de andra regionala storbankerna. Dollarn kallas ibland för "the greenback" och är den valuta som idag också symboliserar en av världens absolut största ekonomier, de förenta staterna. Precis som med all annan typ av valuta så hänger dollarn ihop med nationens BNP och nivån av tillverkningen och landets arbetskraft. Det är också så att dollarn dessutom är allmänt påverkad av centralbanken och hur det går för den samt alla nyheter och meddelanden som kommer direkt ifrån den amerikanska centralbanken. Den stora och populära amerikanska dollarn är och förblir ett riktmärke i världens valutahandel och brukar oftast växlas mot andra stora valutor så som euron, japanska yen och även det brittiska pundet.

Euron

Näst på tur har vi en annan mycket stor valuta nämligen euron. Euron styrs helt och hållet av den Europeiska centralbanken som i dag ligger i Frankfurt i Tyskland. Banken fungerar som centralbank för 17 av medlemmarna i eurozonen och precis som med den amerikanska dollarn så har också euron en myndighet som kontrollerar hela valutan. Den kallas för ECB och är den instans som är ansvarig för allt som har med euron att göra så som penningpolitik och rätten att ändra och ge ut sedlar på mest lämpliga sätt. De viktigaste besluten tas i huvudsak av det verkställande rådet som i dagsläget består av fem ledamöter som dessutom leds av en president. Andra ledamöterna som får vara med och ansvara för euron väljs in efter de fyra största ekonomierna som är med i eurozonen bland annat Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. Anledningen till detta är att man helt enkelt vill säkerställa att de största ekonomierna i eurozonen är med på de förslag och bestämmelser man diskuterar eftersom att de utgör en så pass stor del i den totala valutan. Rådet träffas cirka 10 gånger per år för att utvärdera och diskutera eventuella förbättringar.

Vad gäller ECB så får man ha i åtanke att de skiljer sig ifrån det amerikanska the Fed som arbetar för att maximera sysselsättningen och upprätthålla stabiliteten i långa räntor så försöker ECB istället arbeta för att kunna nå en så bra prisstabilitet som möjligt. Generellt sett så brukar också euron anses vara en lite långsammare och mer stabil ränta än de övriga valutorna som ligger i toppen av handeln. En annan valuta som länge funnits med bland de 8 mest populära valutorna på marknaden är japanska yen. Den här valutan etablerades redan under 1882 och idag är det Bank of Japan som fungerar som en centralbank för världens näst största ekonomi. Banken styr över Japans penningpolitik, valutadistribution och olika typer av ekonomiska analyser. Den huvudsakliga styrelsen som är ansvarig för Bank of Japan brukar för det mesta arbeta med att försöka hålla den totala ekonomin så stabil som möjligt. De brukar också försöka hålla en konstant och levande dialog med den regerande administrationen samtidigt som de också arbetar för att hålla sig självständiga och kunna vara så transparenta som möjligt. Banken håller möta mellan 12-14 gånger per år och guvernören leder ett team på totalt nio ledamöter varav två av dessa alltid måste utses till vice riksbankschefer.

Japanska Yen

Den japanska yenen brukar för det mesta generera ett relativt lågt intresse då många istället väljer valutor som kan generera högre utdelning så som dollarn från både Nya Zealand och Australien men också det brittiska pundet. Tack vare detta brukar den japanska yenen ses som en väldigt oberäknelig valuta vilket har lett till att handlarna ofta köper Yen för att kunna göra en vinst under en längre tidsperiod. Det genomsnittliga intervallet för den japanska yenen ligger mellan 10-40 punkter med vissa avvikande ytterligheter på tal så höga som 150 punkter.

Det brittiska pundet

Sedan har vi självfallet också det brittiska pundet som är en av de mest populära valutorna i dagsläget. I Storbritannien är det istället Bank of England som fungerar som motsvarighet till det amerikanska Federal Reserve System. Precis på samma sätt måste det styrande organet alltid utse en kommitté som styrs av bankens guvernör. I kommittén finns det totalt nio ledamöter och fyra externa deltagare som är utsedda av finansministern. Dessa deltagare är består av en chefsekonom, en chef för marknadsoperationer, en kommitté chefsekonom och till sist två stycken vice riksbankschefer.

>> Dagens pundkurs hittar ni här!

På Bank of England hålls det möten varje månad under hela året där hela kommittén är med och beslutar om gällande räntor och hur man ska sköta unionens penningpolitik. Kommittén har också ett riktmärke på att den totala konsumentprisinflationen alltid ska ligga på omkring 2%. Om man råkar hamna för långt ifrån detta riktmärke så måste alltid finansministern meddelas genom ett brev. Detta hände faktiskt under 2007 då Storbritanniens KPI ökade hela vägen upp till 3,1% . Ett sådant brev brukar alltid driva på marknaden ordentligt eftersom att de flesta tolkar det som att en mer kontraktiv penningpolitik är på väg.

Pundet är och har alltid varit mer ombytligt än euron och pundet brukar alltid ligga över ett mycket bredare utbud under dagarna. Det är inte alls ovanligt med gungor på mellan 100-150 punkter men det är heller inte ovanligt att man ser pundet ändra sig så snävt som på bara 20 punkter. Eftersom att det här är en valuta som tenderar att svänga väldigt mycket så har den också fått en oförutsägbar natur. De flesta som handlar med pundet brukar också handla med andra valutor samtidigt för att kunna öka säkerheten och minimera förlusten, Det vanligaste är att man handlar med pundet samtidigt som man handlar med den Japanska Yenen och med Schweiziska franc.

Schweiziska franc

Som tidigare nämnt är det väldigt vanligt att man som valutahandlare ofta handlar med Schweiziska franc. Den Schweiziska centralbanken är inte alls like de andra centralbankerna eftersom att den istället ses som ett eget styrande organ med både privat och offentligt ägande. Den här synen på den Schweiziska centralbanken kommer ifrån att den faktiskt inte bara är en centralbank utan dessutom så är den faktiskt ett helt eget bolag rent teknisk som styrs av en särskild typ av reglering. Bankcheferna i den här storbanken brukar oftast träffas kvartalsvis.

Dagens kurs här!

Euron och den Schweiziska francen har faktiskt en mycket intressant relation. Precis som med Euron så gör den Schweiziska francen några betydande rörelser på dagsmarknaden utan de båda valutorna brukar oftast förändras under ett mycket längre perspektiv. Tack vare detta så brukar den här valutan röra sig omkring 35 punkter per dag och de största inköpen av den Schweiziska francen brukar ske mellan 2 och 8 på förmiddagen.

Den kanadensiska dollarn

Efter den Schweiziska francen så har vi ännu en mycket populär valuta nämligen den Kanadensiska dollarn. Den här dollarn skapades under 1934 i "the Bank of Canada Act" och det är också Bank of Canada som idag fungerar som centralbank med ett motto som beskriver deras fokus på att hålla en mycket låg och stabil inflation, en mycket trygg och säker valuta samt att de också ska arbeta för att hålla en finansiell stabilitet och en effektiv användning av skattepengar och andra statliga intäkter. Kanadas centralbank fungerar helt på egen hand och det finns faktiskt vissa likheter med storbanken i Schweiz eftersom att den Kanadensiska centralbanken ofta behandlas som ett företag med finansministeriet som absolut största ägare vad gäller aktiedelar. Trots den väldigt påtagliga närheten till regeringens intressen så är det fortfarande guvernörens ansvar att göra allt för att främja en god prisstabilitet. I dagsläget har Bank of Canada satt upp ett riktmärke på mellan 2-3% inflation vilket också har gjort de mer bevakande när det kommer till eventuella prisavvikelser.

Den kanadensiska dollarn brukar för det mesta hänga med de lite större valutorna och brukar ligga på omkring 30-40 punkter varje dag. På marknaden så brukar det generellt vara så att de stora valutorna brukar följa med varandra. Det som dock är lite unikt med just den kanadensiska dollarn är att den har en väldigt nära koppling till råoljan eftersom att Kanada fortfarande är en väldigt stor exportör av just detta. Tack vare detta så har det också lett till att väldigt många använder valutan som en säkerhet mot aktuella råvarupositioner eller bara för att kunna läsa signalerna från den aktuella oljemarknaden.

Den australiensiska dollarn

Se dagens kurs här

Den näst sista valutan som ligger i topp är den Australiensiska dollarn. Den här valutan brukar för det mesta kunna erbjuda en lite högra ränta i de stora globala marknaderna. Reserve Bank of Australia har alltid lyckats upprätthålla en god prisstabilitet och en rejäl ekonomisk styrka som hörnstenar i sin långsiktiga plan. Banken leds i dagsläget av guvernören som med hjälp av en styrelse på sex stycken ledamöter utöver en vice riksbankschef och en sekreterare. Dessa personer arbetar som ett team för att kunna hålla inflationen mellan 2-3%. Möten hålls cirka nio gånger om året.

Både den Australiensiska dollarn och dollarn från Nya Zeeland har länge varit huvudvaluta för så kallade carry traders eftersom att de erbjuder den absolut högsta avkastningen av de åtta största valutorna. En annan fördel med dessa två valutor är att de också finns att finna på de allra flesta plattformarna. Som ett resultat av detta så finns det också en större risk för instabilitet beroende på hur de stora företagens ekonomi ser ut. För övrigt så brukar valutan annars ligga på omkring 30-40 punkter precis som de andra stora valutorna. Dessa båda valutor brukar också hålla en nära relation till olika råvaror och då främst silver och guld.

Sydafrikanska rand

Sist men inte minst på listan har vi Sydafrikanska rand. Med mycket inspiration från den brittiska centralbanken så har den sydafrikanska centralbanken blivit en stor monetär myndighet. Banken har en rad stora ansvarsområden precis som de allra flesta centralbankerna men den här banken är också känd för att kunna vara en borgenär i olika situationer. De är också kända för att vara en så kallad clearing bank och dessutom mycket stora förvaltare av guld. Den sydafrikanska centralbanken arbetar som alla andra banker för att kunna uppnå och upprätthålla en god prisstabilitet vilket innebär att de ibland också får vidta vissa åtgärder på valutamarknaden för at kunna styra valutan rätt.

Det som är lite extra intressant vad gäller just den sydafrikanska centralbanken är att den fortfarande är ett helägt privat företag med mer än 600 olika aktieägare som är kraftigt reglerade. De olika aktieägarna får endast äga mindre än 1% av det totala antalet utestående aktier. Anledningen till detta är för att man vill säkerställa att intresset för ekonomin alltid får gå före den enskilda individens intressen. För att kunna hålla den policyn aktiv så arbetar en guvernör tillsammans med fjorton andra medlemmar för att kunna styra bankens verksamhet och därmed också kunna arbeta mot klara ekonomiska mål. Styrelsen möts i dagsläget cirka sex gånger om året.

Den här valutan brukar klassas som relativt flyktig och det dagliga utbudet av just sydafrikanska rand kan ibland nå upp så långt som 1.000 punkter. Men det breda intervallet är faktiskt lite missvisande eftersom att när man väl översätter rörelsen till den amerikanska dollarn så kan man tydligt se att valutan brukar röra sig väldigt likt det brittiska pundet. Detta har också lett till att valutan är väldigt användbar om man vill handla mot dollarn eftersom att man då har en större potential att kunna göra vinst. Den här valutan har också ett mycket nära band till både guld och platina eftersom att Sydafrika också är den ledande exportören av just dessa två metaller.

Att komma igång med valutahandel

Nu när du väl har lärt dig lite mer om hur valutahandel faktiskt fungerar så kanske du undrar hur man egentligen ska göra för att kunna komma igång och handla. Till skillnad från den vanliga aktiemarknaden så kan man säga att just valutahandel är mer trading-inriktat. Man måste helt enkelt vilja vara mycket mer aktiv på marknaden och vara mer beredd på köp och sälj knappen för att det slutligen ska kunna löna sig. Man bör verkligen inte lägga en order för att sedan komma tillbaka två månader senare men det är lite mer aktivt vilket kan vara lite mer spännande för dig som redan håller på med vanlig aktiehandel.

För att kunna komma igång och handla med valutor så finns det fem grundläggande steg för att du lättare ska kunna förstå hur det hela fungerar. Nedan kan du läsa hur en väldigt typisk trade fungerar. Självklart kan man alltid problematisera det hela ännu mer men här kan du läsa grunderna i väldigt enkel form så att du lättare ska kunna fortsätta att lära dig hur det fungerar.

1. Först och främst så ska du börja fundera på ett valutapar som du skulle vilja handla med. Det kan till exempel vara Euro mot den amerikanska dollarn eller tvärt om. För när det kommer till valutahandel så handlar man alltid en valuta mot en annan. Detta brukar kallas för basvaluta och motvaluta. 2. Nästa steg på listan innebär att du sedan ska välja vilken risknivå du vill lägga dig på. Eftersom valuta generellt sätt är känt för att röra sig väldigt lite så är det sällan en bra idé att slänga in 1000 kronor för att sedan göra en vinst på 10 kronor när valutan väl stiger med någon procent. Av den anledningen brukar man göra en så kallad hävstång vilket innebär att man satsar till exempel 25 gånger pengarna. Detta kan låta väldigt riskfyllt men eftersom att valutan är så pass långsam så är det inte alls så illa som det kanske låter. Men självklart så ska man alltid tänka på att den här typen av handel alltid kommer att innebära en risk att förlora sina pengar som man har satsat 3. Efter att det är klart så kan du börja fundera på hur mycket pengar du faktiskt vill satsa. Detta är självklart väldigt individuellt eftersom att det är helt beroende på hur mycket man vill och faktiskt kan satsa. 4. När du har bestämt dig för det så är det dags att sätta en så kallad stop - loss nivå på din trade. Detta fungerar på exakt samma sätt som det gör i aktiehandeln. Du får helt enkelt välja en absolut lägsta nivå som din valuta kan nå innan den säljs automatiskt. Detta används för att förhindra att man råkar förlora för mycket pengar. 5. Det sista steget i den här enkla guiden är att du får börja sälja av den vinst du har lyckats generera. Här kan du faktiskt också sätta en så kallad take profit nivå vilket fungerar på exakt samma sätt som stop - loss fast tvärt om. Då kommer alltså din valuta att säljas av automatiskt så fort den har nått en så pass hög nivå som du på förhand har bestämt.Sammanfattning

Nu har du fått lite mer information om hur valutamarknaden fungerar, vilka valutor som man oftast handlar med samt hur du själv kan börja testa att handla själv. Men innan du börjar med ditt handlade så kan det vara en god idé att börja söka lite information så att du verkligen är ordentligt insatt innan du börjar. Ju mer du kan om själva marknaden när du väl ska börja handla desto större är chansen att du lyckas med en ordentlig vinst.

Så det första du kan göra är att söka runt efter en sida som till exempel är rekommenderad för nybörjare så att du förstår hur handeln väl fungerar i praktiken. Här kan det också vara bra att verkligen läsa på vad andra tycker om de olika trading sidorna för att lättare kunna hitta en som passar just dina önskemål. När du väl har hittat en sida som verkar bra för just dig att handla på så kan du också kolla om det finns möjlighet att kunna göra ett så kallat demokonto. Detta innebär att du kan testa att handla med låtsaspengar för att lättare kunna sätta dig in i hur systemet fungerar innan du börjar satsa riktiga pengar. Detta är bland de bästa sätten att börja lära sig valutahandel på eftersom att det verkligen är så nära verkligheten man kan komma.

Slutligen så är det också viktigt att du faktiskt tar dig den tid som behövs för att kunna vara aktiv på marknaden så att man inte missar eventuella vinstchanser samtidigt som du då också kan minimera risken för förlust. Om du börjar känna att valutahandel är någonting för dig så kan det också vara en mycket bra idé att vara medlem på ett eller flera olika trading och valuta forum eftersom att man kan få många värdefulla tips från andra som hållit på med olika typer av handel väldigt länge. Det som också är bra med att vara medlem på ett sådant forum är att medlemmarna ofta kan tipsa varandra om olika världshändelser som kan komma att påverka handeln. Vill man så kan man dessutom börja kolla efter lite böcker eller kanske rentav lite olika tidningar som riktade till just trading och valutahandel eftersom att ofta skrivs av personer som handlat med både valuta och aktier. Självklart finns det heller ingenting som säger att du bara måste hålla dig till det ena eller andra utan du kan med fördel satsa lite pengar i valutahandel och lite i aktier om du skulle vilja göra det. Då kan du dra nytta av de olika tidsramarna samtidigt som du har chans att kunna öka vinsten ännu mer. Tänk dock på att med ökad vinstchans brukar det också följa med en ökad risk för förlust.