Dollarns historia

> Dollarns historia

Dollar uppkom i myntform för första gången år 1792. Namnet tros härstamma från tyska "Thaler". Sedlarna är tillverkade av papper med bomullsfibrer.

Innan den Amerikanska dollarn var uppfunnen och bestämd så cirkulerade mest Spanska dollar och Mexikanska peso i landet. När valutan väl hade bestämts, år 1792, så var det ändå helt okey att handla med Spanska dollar och Mexikanska peso ända fram till år 1857. Engelska mynt cirkulerade även i landet som valuta. Uppe i nordöstra hörnet av Usa, närmare bestämt New York-trakten, så cirkulerade en valuta kallad Lion Dollar. Den var populär i dom Nederländska koloniområdena som sedemera blev bla New York. Lion Dollar fanns och handlades med även i Engelska kolonierna ända in på 1900-talet.Dollar är världens mest handlade valuta:
1. US Dollar
2. Euro
3. Yen
4. GBP

Svenska kronan hamnar på en stabil 9:e plats.

Dollar

Dollarn är den största valutan i hela världen och den används av väldigt många länder och områden. Den allra största och vanligaste dollarn är den amerikanska dollarn. Dollarn är inte skapad från grunden utan baserad på ett gammalt handelsmynt som tidigare har använts i Europa. Dollartecknet är inte heller nytt. Forskare tror att detta tecken lånats av spanjorer. Där finns nämligen bevis på att spanjorerna har använt detta tecken långt innan de Förenta staterna ens var bildat.

Väldigt många och stora områden använder sig av dollarn och nästan alla dessa områdena har en egen form av dollar. Dock är det vanligast att vi känner till den amerikanska dollarn som finns i Både USA och El Salvador. Men även att vi känner till den australiska dollarn som finns i Australien och även i vissa delar av Stilla havet. Eftersom att dollarn är så otroligt stor så gör det att länderna som använder sig av dollar känner en stabil trygghet och skapar därför en trygg ekonomi i landet.

Efter att den svenska kronan etablerades i valutamarknaden någon gång i slutet av 1800-talet så har dollarn aldrig varit mindre värd än 3,60 kronor. Detta värde hade dollarn strax efter andra världskriget. Innan dess så hade valutan varit värd mellan 4,20 -4,50 kronor. Efter andra världskrigen sö började dollarn att öka i värde. Under början av 2000-talet så var dollarns värde uppe i hela 11 kronor. Dollarn har dock sjunkit lite i värde efter den finansielle oro som funnits under det senaste decenniet och brukar nu ligga i värde mellan 6 och 7 kronor per dollar. Trotts att dollarn haft sina tidigare svackor så ligger den nu hyffsat stabilt och gör inga stora förändringar.

Eftersom att den amerikanska dollarn är den allra vanligaste dollarn så är det oftast den som vi kommer i kontakt med. Bland annat när vi är ute och reser men även när vi handlar i butiker online. När vi läser om dollarn i tidningar eller på nätet så är det även då allra oftast den amerikanska dollarn som det pratas om. Att det pratas så otroligt mycket om den amerikanska dollarn beror på att det är världens största valuta.

Dollarn har medfört många positiva egenskaper. Bland annat så har den gjort att handeln i flera olika länder har ökat. Till viss del på grund av att dem amerikanska dollarn många gånger används som resevaluta även utanför USA. Och eftersom att den amerikanska dollarn är stabil så har valutan många gånger kunnat hjälpa länder att får mer stabilitet i landets ekonomi. En stabil valuta kan hjälpa till på väldigt många olika sätt.

Thaler, dollarns föregångare

Thaler, talar, dolar eller taler är från början namn på ett gammalt europeiskt handelsmynt i olika omskrivningar. En annan omskrivning är t.ex. riksdaler som bland annat användes i Sverige under en viss tid. Ordet dollar som vi använder oss av idag härstammar från den tyska omskrivningen daler.

Under början av 1500-talet så fann man väldigt stora mängder silver i Joachimsthal som är nuvarande Tjeckien. Av allt detta silver så började man att tillverka mängder av silvermynt som skulle användas i handeln. Alla dess mynt gick under namnet Joachimsthaler som efter ett tag förkortades till thaler eller daler. Snart så tillverkades mynten i stora mängder och i flera olika varianter i många olika länder i Europa och blev på så sätt ett gemensamt handelsmynt som användes i nästan hela Europa. Handeln i Europa blomstrade och där fanns nu mängder med chanser att tjäna pengar. Med ett gemensamt silvermynt till handelsmynt så var allting otroligt enkelt i handelsväg och människorna såg nu många fler möjligheter än vad dem hade gjort tidigare. Storhetstiden för dalern var under 1700-talet. Då användes den av i princip hela Europa och när USA och Kanada bildades i slutet av 1700-talet så utnyttjade dem de europeiska handelsmyntet och skapade sin variant av dalern som dem sedan kallade för dollar.

Senare i tiden så skapades där ett holländskt mynt som föreställde ett lejon. Detta mynt kallades för leeuwendaler eller leeuwendaaler. Bokstavligen "lejondaler". Den holländska republiken tillverkade dessa mynt till dess blomstrande internationella handel. Leeuwendaler cirkulerade i hela mellanöstern och imiterades i fyra italienska och tyska städer. Mynten var också populära i nederländska Indien och i holländska New Netherland Colony ( New York ).

Mynten fans i omlopp bland alla de 17 kolonierna under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Det moderna amerikanska uttalet av dollar är anmärkningsvärt likt hur de på 1700-talet i Holland uttalade daler.

Spanska pesos - har samma vikt och form som leewendaler och dessa mynt blev sedan kända som den spanska dollar. Den nuvarande amerikanska dollarn har alltså flera likheter till mynt som tidigare har varit i omlopp.Dollar i flera olika länder

Dollarn används i flera olika länder och områden över hela världen, men när vi pratar om dollarn så tänker vi oftast på USA som har den Amerikanska dollarn. Denna valuta ges ut av den amerikanska centralbanken även kallat Federal Reserve System (FRB) USA-dollarn är världens allra största valuta och där finns ungefär 550 miljoner människor i världen som använder sig utav denna valuta dagligen. Den amerikanska dollarn har både mynt och sedlar. Där finns sedlar i valutorna 1, 2, 5, 10, 20, 50 och 100$ och där finns mynt i valutorna 1, 5, 10, 25 och 50 cent. Där finns även ett mynt med valutan 1$. Amerikanarna har även namn på alla sina mynt. Exempelvis så heter 1 cent penny och 10 cent heter one dime.

Där finns flera olika områden som använder sig av olika sorters dollar. Den största dollarn är den amerikanska dollarn men där finns flera olika andra dollarsorter. Nästan varje område har en egen form av dollar som dem använder sig av. Australien har t.ex. australisk dollar, Fiji har fiji dollar och Nya Zeeland använder sig av nyzeeländsk dollar.

När vi pratar om dollarn så brukar vi även många gånger känna till den australiska dollarn. Denna valuta infördes i Australien år 1966 och ersatte då de australiska pundet. Valutan används idag i Australien och även i vissa delar av stilla havet. På valutamarknaden så brukar valutan ofta kallas för "aussiedollar" för att man enklare ska kunna skilja den från den amerikanska dollarn USD. Där finns både mynt och sedlar i den australienska dollarn. Valutorna på mynten är 5, 10, 20 och 50 sent. Där finns även mynt med valörerna 1 och 2 dollar och sedlarna finns i valörerna 5, 10, 20, 50 och 100 dollar. Alla de australiska dollarsedlarna är gjorda i plast och tål därför vatten.

Zimbabwe är ett land som tidigare använt sig av zimbabwisk dollar. Detta gör dem inte längre. Valutan infördes år 1980 som en ersättning av den rhodesiska dollarn. Under årens gång så drabbades valutan av inflation. På grund av en hyperinflation som pågick under 2008 beslöts det att den 1 augusti 2008 skulle där strykas 10 nollor från alla sedlarna som fanns i omlopp men hyperinflationen fortsatte. I början av 2009 så gavs där ut sedlar med valören 50 miljarder zimbabwedollar och detta räckte bara till två limpor bröd. I april 2009 tog dem bort Zimbabwe dollarn som en nationell dollar för att stoppa inflationen helt. Nu används det istället bland annat amerikansk dollar i landet.